ข่าวสารกิจกรรม

สวพ.จัดมาตรการรับหนังสือและพัสดุภายนอกสำนักงาน

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จัดมาตรการรับหนังสือและพัสดุภายนอกสำนักงาน รวมถึงให้ ผู้ติดต่อราชการนั่งรอด้านล่างสำนักงานและให้เจ้าหน้าที่ลงมาพบ ตามภารกิจควบคุมและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019