ข่าวสารกิจกรรม

ส่วนราชการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จัดมาตรการให้ทุกส่วนราชการทำความสะอาดภายในสำนักงานประตูทางเข้า – ออก ลิฟท์ โต๊ะทำงาน และห้องน้ำ ทุกวัน (ช่วงเช้าและบ่าย) เพื่อดำเนินการตามภารกิจควบคุมและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร และช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019