โครงการประกวดตั้งชื่อสะพาน

การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า พระปกเกล้าสกายพาร์ค

เชิญส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดการตั้งชื่อสะพานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า (พระปกเกล้าสกายพาร์ค)
ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มโครงการประกวดตั้งชื่อสะพาน

  • ส่งผลงานทาง Email : lrbma2013@gmail.com