การให้บริการของหน่วยงาน

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองยินดีให้บริการ ข้อมูลด้านผังเมืองกรุงเทพมหานคร และแผนที่กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง เลขที่ 44 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ถนนมิตรไมตรี (ตรงข้ามสนามกีฬาไทย-ญี่ปุน) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เปิดให้บริการทุกวันทำการ โทร. 0-2354-1294

แผนที่และการตรวจสอบผังเมืองรวม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริการข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และแผนที่กรุงเทพมหานคร

อื่น ๆ