ติดต่อเรา

ที่อยู่ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. : 0-2354-1256 โทรสาร : 0-2354-1256
ศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง (One Stop Service Center) : โทร 0-2354-1256
รถประจำทางที่ผ่าน : 24 , 69 , 92 , 187 , 504 , 538 , 555 ปอ.พ.35 (ป้าย ร.พ.ทหารผ่านศึก)
e-mail : ucd1285@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002471228338&fref=ts

ติอต่อส่วนราชการภายในหน่วยงาน
สำนักงานเลขานุการ : โทร. 0-2354-1255 โทรสาร 0-2354-1256 ภายใน 3005
กองนโยบายและแผนงาน : โทร. 0-2354-1262 โทรสาร 0-2354-1262 ภายใน 3014
สำนักงานวางผังเมือง : โทร. 0-2354-1274 โทรสาร 0-2354-1274 ภายใน 3030
กองควบคุมผังเมือง : โทร. 0-2354-1286 โทรสาร 0-2354-1285 ภายใน 3043
สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง : โทร. 0-2354-1278 โทรสาร 0-2354-1279 ภายใน 3035
สำนักงานภูมิสารสนเทศ : โทร. 0-2354-1268 โทรสาร 0-2354-1268 ภายใน 3022