หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน 10 รายการล่าสุด

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/147124 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มี.ค. 2565 เวลา 12:12
2 พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2565 ที่ กท 1305/239118 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 พ.ค. 2565 เวลา 14:23
3 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2242
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 14:22
4 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2238
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 14:21
5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2240
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 14:20
6 บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงแก่กรรม ด่วนมาก
ที่ กท 0901/1116
17 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 พ.ค. 2565 เวลา 14:20
7 การประชาสัมพันธ์โครงการย่อหลักกฎหมายน่ารู้ ที่ กท 0405/297518 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี18 พ.ค. 2565 เวลา 14:18
8 ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนฝึกซ้อมใหญ่และการปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/962
18 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 พ.ค. 2565 เวลา 14:17
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด" ที่ กท 1303/238417 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 พ.ค. 2565 เวลา 14:16
10 ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 41
18 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 พ.ค. 2565 เวลา 13:09
      Execution time 0 seconds.